Haaveista todeksi – kapteenien vinkit lentäjäksi aikoville

Haaveista todeksi – kapteenien vinkit lentäjäksi aikoville

Olemme saaneet lentäjän urasta kiinnostuneilta lukuisia kysymyksiä siitä, kuinka uralle kannattaisi pyrkiä. Avaamme nyt hieman omia polkujamme liikennekoneen ohjaamoon, sekä sitä millaiset valinnat voivat tuolle polulle pääsyä auttaa. Itse emme ole rekrytointien ammattilaisia, mutta olemme saaneet kirjoitukseemme taustatukea useiden suomalaisten lentokoulujen rekrytoijilta.

Kirjoittajista Tomi toimii Finnairilla Airbus 320 -koneperheessä kapteenina. Tomin kiinnostus lentämiseen syntyi taaperoiässä, ja armeijan jälkeen täytetty hakukaavake Finnairin Ilmailuopistoon (nyk. Suomen Ilmailuopisto) johti monivaiheisten pääsykokeiden kautta perämieskurssille. Hakuhetkellä takana oli ylioppilastutkinto pitkällä IMG_6947matematiikalla ja fysiikalla sekä varusmiespalvelus ja reserviupseerikurssi Ilmavoimien Viestikoulussa
Tikkakoskella. Lentokokemusta oli kahdelta nuoruuskesältä purjelentoharrastuksen muodossa.

Lauri toimii Norralla Embraer ERJ-190 -laivastossa kapteenina. Laurin kiinnostus ilmailuun syttyi kuusivuotiaana ensimmäisen lentomatkan jälkeen, joka tapahtui KarAirin Airbus A300 -lentokoneella. Merikapteeni- ja veturinkuljettajahaaveet jäivät kiitotielle koneen noustua ilmaan. Asevelvollisuuden Lauri suoritti vuoden mittaisena Ilmavoimien Viestikoulussa ja Satakunnan lennostossa käyden läpi myös aliupseerikurssin. Tämän jälkeen Lauri haki Salpauslennon ammattilentäjän opintolinjalle ja valmistumisen jälkeen pääsi Finncomm Airlinesille (nyk. Norra) perämieheksi. Lentokouluun hakiessa taskussa oli ylioppilaan paperit. Matematiikan hän jätti kirjoittamatta, koska se ei ollut hänen vahvin lajinsa.

 

Suomessa lentäjäksi voi valmistua montaa kautta. Ammattiin kouluttavia oppilaitoksia on tällä hetkellä neljä: Suomen Ilmailuopisto Porissa sekä Patria, Salpauslento ja Aeropole Helsingissä. Yksi mahdollisuus on myös ulkomailla suoritetut, EASA:n (European Aviation Safety Agency) hyväksymät ammattilentäjän opinnot. Suomen kouluilla on jonkin verran eroavaisuuksia rekrytointiprosessien suhteen, mutta tärkeimmät valintaperiaatteet ja -kriteerit ovat pitkälti samankaltaiset. Tarkat tiedot kriteereistä löytyvät koulujen nettisivuilta. Patria, Salpauslento ja Aeropole toimivat puhtaasti kaupallisella periaatteella. Suomen Ilmailuopisto on osittain valtion tukema, ja siellä oppilaan maksettavaksi jäävät koulutuskustannukset ovat pienemmät. Finnair ja Patria ovat juuri julkaisseet yhteistyössä tiedon täysin uudenlaisesta Multi Pilot Licence -koulutuskonseptista, joka nopeuttaa huomattavasti lento-oppilaan koulutuspolkua nollatasolta liikennekoneen ohjaamoon saakka. Tämä on merkittävä uutinen lentäjäksi aikovalle. Lisää tästä uudesta koulutuspolusta voit lukea täältä.

 

unnamed

Oli polku mikä vain – kaikki koulut edellyttävät hakijalta soveltuvuutta. Pelkkä raha ei siis ole tae uralle. Tämä siksi, että koulutus on varsin vaativaa ja viranomaisvaatimukset on koulutuksen päätteeksi täytettävä hyväksyttyjen tarkastuslentojen muodossa. Alussa todettu soveltuvuus ammattiin parantaa huomattavasti läpäisyn todennäköisyyttä. Valinnoissa hyvä koulumenestys on aina hakijalle eduksi. Koulu kannattaa käydä siis hyvin ja painottaa eritoten matemaattisiin aineisiin sekä kieliin. Kokonaisarvosanallakin on väliä. Lukio ja ylioppilastutkinto on suositeltavin toisen asteen tutkinnoksi, mutta koulusta riippuen ammatillinenkin koulutus voi kelvata. Lisäksi mahdolliset korkeamman asteen tai muiden alojen opinnot sekä esimerkiksi lentoharrastus voivat kertoa kokonaiskuvaa arvioitaessa motivaatiosta ja olla eduksi, mutta vaatimuksia ne eivät ole. Asevelvollisuuden käyneillä esimieskoulutukset (ali- ja reserviupseerikurssi) tai erikoiskoulutukset voivat myös kertoa hakijan kyvyistä ja motivoituneisuudesta kokonaiskuvassa, vaikkeivät olekaan pakollisia. Lentokoulut antavat tarkempia tietoja mahdollisista ase- tai siviilipalveluksen suorittamisvaatimuksista.

 

Terveydentilan on luonnollisesti oltava hyvä. Lentäjille on vaatimuksia mm. näön, kuulon, sydämen ja keuhkojen toiminnan suhteen, muutamia mainitaksemme. Silmälasit eivät ole kategorinen este. Nykyään myös laserleikkaukset voivat tapauskohtaisesti olla sallittuja. EASA:n lääketieteelliset kriteerit on aina täytettävä. Lisäksi eri kouluilla voi pääsyvaiheessa olla omia hieman tiukempia vaatimuksia. EASA:n yleiset vaatimukset löytyvät esimerkiksi Trafin internet-sivuilta.

 

unnamed-1Psykologinen soveltuvuus on ehkä kaikkein tärkein valintakriteeri. Psykologisissa testeissä ja haastattelussa kannattaa olla oma itsensä. Testit mittaavat lentäjältä vaadittavia ominaisuuksia, kuten numeerista ja verbaalista lahjakkuutta sekä hahmottamis-, paineensieto- ja tarkkaavaisuuskykyä. Persoonallisuustesteissä ei etsitä tiettyä profiilia, vaan siinä karsiutuvat hakijat, joilla on liikennelentäjälle sopimattomia ominaisuuksia. Lentäjien haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta liikennelentäjäksi. Myös kyvyt esimieheyteen ovat olennaisia tulevaisuudessa odottavan kapteenin tehtävän kannalta.

 

Oven avauduttua hakijalle, odotettavissa on intensiivinen ja vaativakin koulutus. Koulutus kestää tyypillisimmin kahdesta kolmeen vuotta (uudessa MPL-koulutuskonseptissa n 1,5 vuotta) ja siihen kuuluu sekä teoria- että lento-opiskelua. Motivaatiota, päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan. Myös taloudelliset kustannukset, joiden suuruus riippuu lentokoulusta, on pystyttävä hoitamaan.

 

photo-22-4-2016-19-31-31Kummallekin meistä kahdesta lapsuuden unelma-ammatti on vastannut odotuksia. Työnkuva on palkitseva ja monipuolinen, ja monine puolineen sopivan haastava. Polku alkaa aina perämiehen tehtävillä, jatkuen kapteeniksi kokemuksen kartuttua. Oppimista tapahtuu koulun jälkeen koko uran ajan. Suosittelemme varauksetta alaa kaikille kiinnostuneille ja toivotamme hyviä lentokelejä tuleville lentäjän aluille!

 

Terveisin,

Tomi Tervo & Lauri Huima

 

 

 

Linkkejä:

Lentokoulut:

Suomen Ilmailuopisto SIO: www.finaa.fi

Patria: www.patriapilottraining.fi

Salpauslento: www.salpauslento.fi

Aeropole: www.aeropole.fi

Finnairin ja Patrian uusi MPL-koulutuskonsepti

Lääketieteellisistä kriteereistä: trafi.fi/ilmailu/ilmailulaaketiede

Finnairin lentäjärekrytoijien kysymys- ja vastaussivusto: ask.fm/finnairpilotjobs

 

Lentoyhtiöiden rekrytointisivustoja:

Finnair: finnair.com/fi/fi/jobs

Norra: flynorra.com/avoimet-tyopaikat

 

Omat Instagram-sivustomme, jossa kuvia työpäivistämme:

www.instagram.com/finnairtomi

www.instagram.com/flying_lauri