Me teimme sen!

Me teimme sen!

Paljon on tapahtunut sitten tämän blogipostauksen. Kirjoitin vuoden 2009 helmikuussa: ”Toivomme, että ICAO huomioi tehdyn työn ja muodostaa sen pohjalta esityksen Kööpenhaminassa joulukuussa  järjestettävään ilmastokokoukseen. Toivon vilpittömästi, että näistä esityksistä muodostuu valmis sopimus. Silloin toimiala voisi vihdoin sanoa olevansa todellinen edelläkävijä ympäristöasioissa.”

Nyt, seitsemän vuoden jälkeen, maailmanlaajuinen päästövähennyssopimus vihdoin saavutettiin.  Harmillista, että päätös kesti näin kauan, mutta toisaalta tunnelma on iloinen ja optimistinen. Pitkäjänteinen yhteistyö kannattaa.

Vuonna 2009 Finnair alkoi ajaa osana nk. Aviation Global Deal -ryhmää kansainvälistä markkinapohjaista lentoliikenteen päästövähennysjärjestelmää alueellisten järjestelmien sijaan. Nähtiin, että koska lentoliikenne on globaali toimiala, on päästöihinkin saatava globaali järjestelmä. Ryhmää pidettiin radikaalina ja tavoitetta mahdottomana saavuttaa.

Mutta tadaaa! Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n 39. yleiskokouksessa 6.10.2016 hyväksyttiin päätöslauselma kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoisen päästöjen hyvitysjärjestelmän (Global Market-Based Measure, GMBM) käyttöönotosta vuonna 2021. Samalla sovittiin järjestelmän keskeisistä periaatteista ja jatkovalmistelusta ICAO:n ympäristönsuojelukomiteassa (Committee on Aviation Environmental Protection, CAEP).

ICAO:n päätöksellä luodaan kansainväliselle lentoliikenteelle niin sanottu offsetting-järjestelmä, jonka avulla lentoliikenteen päästöjen kasvu jäädytetään vuoden 2020 tasolle. CORSIA-sopimus (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) täydentää muita lentoliikenteen päästövähennyskeinoja.

Nämä samat keinot oli listattu jo tuolloin vuonna 2009, tosin esim. biopolttoaineet olivat vasta testiasteella ja Airbus 350XWB piirustuspöydällä. Ympäristövaikutuksia vähennetään jatkuvasti uuden teknologian ja vaihtoehtoisten polttoaineiden avulla, operatiivisin keinoin ja infrastruktuurin tehostamisella.  Lentoliikenne oli asettanut itselleen selkeitä tavoitteita jo ennen tätä Montrealin sopimusta:

  • vuosittainen 1,5 prosentin tehokkuusparannus polttoaineenkulutuksessa ja päästöissä
  • hiilineutraalikasvu vuodesta 2020
  • päästöjen absoluuttinen puolittaminen vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasosta

Finnairin omana tavoitteena on vähentää CO2-päästöjään 20 prosenttia myytyä tonnikilometriä kohden vuoden 2009 tasosta vuoteen 2017 mennessä.

CORSIA käynnistyy vuonna 2021 kolmivuotisella vapaaehtoisella pilottivaiheella. ICAO:n jäsenvaltioista 66, Suomi mukaan lukien, on ilmoittanut osallistuvansa hyvitysjärjestelmään alusta lähtien. Euroopan maiden lisäksi hyvitysjärjestelmään liittyvät heti pilottivaiheessa muun muassa merkittävimmät ilmailumaat Yhdysvallat, Kiina, Japani ja Australia. Nämä valtiot yhdessä vastaavat 86,5 prosentista maailman kansainvälisestä lentoliikenteestä. Pilottivaihetta seuraa vapaaehtoinen ensimmäinen vaihe vuosina 2024‒2026, jonka jälkeen alkaa pakollinen toinen vaihe vuosina 2027‒2035. Järjestelmästä olisivat vapautettuja pienet saarivaltiot ja kehitysmaat sekä muut vähäisen lentotoiminnan maat.

On tärkeää, että samalla reitillä liikennöiviä lentoyhtiöitä kohdellaan samoilla ehdoilla kilpailun vääristymisen estämiseksi. Lisäksi on olennaista, että päästövähennykset ovat todellisia ja siten ympäristöllinen vaikuttavuus toteutuu. Tulevina vuosina päätetäänkin, millaisia hankkeita järjestelmään hyväksytään ja miten päästövähennykset todennetaan, kuinka niistä raportoidaan ja kuka on järjestelmän hallinnoija.  Lentoyhtiöiden näkökulmasta on tärkeää purkaa päällekkäiset järjestelmät ja korvata ne yhdellä, globaalisti kattavalla systeemillä.  Merkittävää on myös vuoden loppuun mennessä odotettu esitys lentoliikenteen EU-päästökauppajärjestelmän jatkosta, laajuudesta ja sen yhteensovittamisesta globaalin hyvitysjärjestelmän kanssa.

Finnairin näkökulmasta ICAO:ssa saavutettu sopimus oli erittäin tervetullut. Tämä on lentoliikenteen tapa osallistua Pariisissa sovittuihin periaatteisiin ja globaalin ongelman ratkaisemiseen.